Mua bán bất động sản Việt

Cùng đóng góp niềm vui trong đêm Music Like Tình ca Đà Nẵng tại sân khấu BNF

Cùng đóng góp niềm vui trong đêm Music Like Tình ca Đà Nẵng tại sân khấu BNF.Tiết mục Tam ca nữ Lời tự tình phố Biển (Q_K) cùng với các ca khúc hay của các N.S Đ.N và cả nước . Tối 3/8/2019.Chương trình do Sở TTVH cùng với Hội Âm Nhạc, hội NS Múa .Đoàn ca múa nhạc Team Trưng Vương, đoàn Văn công QK5, cùng sự tổ chức của BNF diễn ra thành công tốt đẹp.
2020-06-24
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới