Mua bán bất động sản Việt

VĂN HÓA CHÀO Cúc Tùng nhắn nhủ Đào Mai Đầu Xuân năm mới gặp ai cũng chào

VĂN HÓA CHÀO
Cúc, Tùng nhắn nhủ Đào, Mai
Đầu Xuân năm mới gặp ai cũng chào
Tình làng nghĩa xóm dạt dào
Một câu hỏi, một lời chào thêm vui
Đừng như chị Trúc nhà tôi
Không quen không biết buông xuôi câu chào
Nhìn trời, trời rõ là cao
Nhìn nước, lại thấy nước cao hơn trời
Đào, Mai đã hiểu ra rồi
Chào nhau năm mới cho đời thêm vui
Nhớ lại Xuân Giáp Ngọ
2014,Chiều 9 Tết - NXL
2020-02-17
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới