Mua bán bất động sản Việt

Su la m rơ t 1 lâ n cây đa n cu a mi nh bi me 1 chu t nơi miê ng như a chă n dây la m re sơ i dây sol nê u bâ m thi cu ng co n chơi ta m ta

Su làm rớt 1 lần , cây đàn của mình bị mẻ 1 chút nơi miếng nhựa chặn dây làm " rè" sợi dây sol , nếu bấm thì cũng còn chơi tàm tạm " qua ngày đoạn tháng" . Nhí " phang bồi" thêm phát nữa gãy luôn cái cần đàn , rứa là đi tong " cây đàn độ" của mình rùi , hu hu , từ nay phải đàn cây khác với cái cần có cái bản nhỏ hơn mình ghét tổ , lại dở tệ nữa chớ , bực mình hết sức , chán 2 con mụ Su , Nhí quá chừng ...
2020-10-19
2 Bình luận:
Phương Nam
2020-10-19 01:59:06
Bên ông ngoại hình như còn 1 cây đàn,có ai lấy xài chưa?
Hạnh Huyentonnu
2020-10-19 01:59:06
Nhí qua thì chạy!

Bình luận

Tên *
Bình luận *