Mua bán bất động sản Việt

Đây cũng là hình xoay Pano và ghép lại 2 cái trong không gian hẹp Passage Vivienne Paris 1er nếu không hép thì không thấy vòm và trần

Đây cũng là hình xoay Pano và ghép lại 2 cái trong không gian hẹp (Passage Vivienne, Paris 1er), nếu không hép thì không thấy vòm và trần.
Ghép thì thấy và trần không thẳng, hơi cong.
2020-07-11
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *